Wijk IJpelaar Breda

Gemeente Breda pakt de grondwaterstand aan in combinatie met het vervangen van de riolering, verharding en verlichting. Alle straten in de wijk IJpelaar in Breda gaan gefaseerd op de schop voor werk aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten.

De wijk IJpelaar in Breda kampt met hoge grondwaterstanden, wat regelmatig leidt tot overlast voor beheer openbare ruimte en bewoners. Gemeente Breda pakt deze grondwaterstand aan in combinatie met het vervangen van de riolering, verharding en verlichting. Alle straten in de wijk IJpelaar in Breda gaan gefaseerd op de schop voor werk aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten.

Het project

Om de grondwateroverlast op openbaar terrein tegen te gaan, wordt een drainagesysteem onder de verharding aangelegd. Gelijktijdig met aanleg van de drainage wordt het riool vervangen inclusief huisafvoeren en straatafwatering. Na de werkzaamheden onder de grond worden de straten ook opnieuw ingericht met deels hergebruik van materialen. Zo worden de trottoirs, rijbaan en openbare verlichting opnieuw aangelegd. De werkzaamheden worden in fases over meerdere jaren verspreid in de wijk uitgevoerd.

Gebruik van VISI

Binnen het project is VISI toegepast om alle communicatie en informatie tussen de Gemeente Breda en Van den Elshout & de Bont uit te wisselen. Het project is op basis van UAV2012 met een specifieke module voor raamovereenkomsten opgezet, waarbij wordt gecommuniceerd over alle kwalitatieve en financiële aspecten van de deelprojecten. Zo ontstaat er een volledig beeld van alle werkzaamheden die vallen onder de raamovereenkomst, maar wordt ook alle communicatie over de specifieke deelopdrachten gevoerd, middels onder andere documenten ter beoordeling, bewijsdocumenten, weekrapporten, termijnen en bestekswijzigingen.

Wie?
Van den Elshout & de Bont Waalwijk en gemeente Breda

Looptijd
2015-2020

Beeld: ©Van den Elshout & de Bont Waalwijk

Relevant product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.