Sweco Nederland

'VISI draagt bij aan een goede start'

Sweco Nederland | Tussen de A4 en de grens met Delft verrijst RijswijkBuiten: een uitzonderlijk groene woonwijk met zo’n 3400 woningen en zo’n 15 ha voor bedrijvigheid. Het ambitieniveau voor RijswijkBuiten ligt hoog. Fors hoger dan in vergelijkbare steden in Nederland. Vanuit bestaande cultuurhistorische waarden wordt een plezierige, leefbare wijk gebouwd, die bovendien op alle aspecten de toon moet zetten in duurzaamheid: bodem, waterketen, groen, mobiliteit, bebouwing en energie.

Sweco houdt het project met VISI onder controle

Rijswijk contracteerde Sweco Nederland om het civieltechnische en infrastructurele deel voor te bereiden. Dat is een stevige klus. Projectmanager Jaap Paulus: ’Voor deze voorbereiding heb ik alleen al twintig mensen en meer dan tien verschillende disciplines in mijn team. De gemeente heeft een eigen programmabureau voor de wijk opgezet.’  Dat alles gedegen wordt  aangepakt, bleek ook al bij de zorgvuldige planvorming, waar de bewoners van meet af aan bij betrokken zijn.

VISI bouwt het geëiste digitale archief vanzelf op

Jaap Paulus: ’Bij dit project gebruiken we VISI, gehost door Bakker&Spees.  Bakker&Spees heeft de organisatie van het Programmabureau en Sweco in VISI gemodelleerd. Ik zie alle communicatielijnen en heb overzicht over de stand van zaken in mijn projectteam. Het systeem legt alle afspraken vast en bewaakt ze. Dat houdt ons enorm scherp: er blijft niets ongezien liggen.
Zodra ik werk vrijgeef, heeft de gemeente daar direct de beschikking over en kan ermee verder. Een belangrijke eis van de gemeente is dat Sweco aan het eind van de contractperiode een toegankelijk digitaal dossier oplevert. Bij de gebruikelijke communicatie op papier en via e-mail zou dat veel werk vergen. Nu bouwen we het gevraagde digitale archief vanzelf op, zonder extra kosten.’

VISI breidt uit van uitvoering naar voorbereiding

VISI is van origine ontwikkeld voor de uitvoeringspraktijk. Met het voor Sweco ontwikkelde raamwerk blijkt het VISI-systeem ook in de voorbereidingsfase dezelfde voordelen, waaronder de faalkostenreductie, te geven!

beeld: Sweco Nederland

Relevant product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.