Bouw Informatie Management

Bouw Informatie Management (BIM)

Of je nu werkt aan een aanbesteding, voorbereiding, uitvoering of onderhoud van een bouwwerk, de markt vraagt van jou een steeds efficiëntere manier van de inzet van je tijd en budgetten. Het terugdringen van budget- en tijdsoverschrijdingen vraagt om een zo volledig mogelijk beeld van je bouwwerk. Met BIM kan je alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces opslaan, gebruiken en beheren.Transparantie is gegarandeerd, omdat al je contractpartijen in het bouwproces hun communicatie en informatie met je delen. Bijvoorbeeld over het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de kosten en de veiligheid.

Door te werken met BIM beheer je dus integraal alle informatie tijdens de complete levenscyclus van je bouwwerk. BIM is dan ook meer het bouwen van een model, het is een koppeling van informatiestromen door procesoptimalisatie en samenwerking, oftewel Bouw Informatie Management. De Nederlandse VISI-standaard is ook vastgelegd als BIM-standaard en heeft in de ISO-organisatie een formele status gekregen onder de naam "Information Delivery Manual Part 2: Interaction framework", kortweg IDM-2, en aangeduid met de code ISO 29481-2.

Ketenintegratie

Door te werken met BIM kun je effectiever en efficiënter met je tijd en middelen omgaan. BIM geeft je concrete hulpmiddelen om de progressie van je resultaten inzichtelijk te maken en de samenwerking met je contractpartners te verbeteren. Doordat je met VISI informatie en communicatie verzamelt en uitwisselt tussen organisaties in de verschillende fases van het bouwproces ontstaat ketenintegratie. Met deze informatie houd je de vinger aan de pols. Je kunt direct de effecten simuleren en analyseren tijdens de verschillende fases van het bouwproces, daarmee kun je fouten indammen en bespaar je tijd en kosten.

VISI - BIM raamwerk

In het kader van BIM heeft Bakker&Spees in samenwerking met klanten een raamwerk ontwikkeld. Vanaf de eerste intake van een project worden alle processen en interne besluiten vastgelegd binnen het BIM-raamwerk. Zo kun je alle interne processen waaronder de intake van een project, het opstellen en accorderen van een projectplan, het voorlopig ontwerp (VO), het definitieve ontwerp (DO), de aanbestedingsvorm en de aanbesteding zelf, vastleggen in VISI.

VISI in de Voorbereidingsfase

Vanaf de gunning van het project wordt er direct al van je verlangd dat je informatie uitwisselt met je contractpartijen. Zo moet je bijvoorbeeld communiceren over de formele opdracht, de nota van inlichtingen, ontwerptekeningen, onderzoeken en nog veel meer. Ook worden er in de voorbereidingsfase regelmatig externe adviseurs, ingenieursbureaus en toeleveranciers ingeschakeld om je te adviseren bij allerlei belangrijke besluiten. Daarnaast wil je straks tijdens de uitvoering ook nog kunnen terugvinden waarom bepaalde besluiten zijn genomen, en wat de afspraken waren tijdens de voorbereiding.

Het voorbereidingsraamwerk van Bakker&Spees geeft meteen inzicht in al je besluitvormingstrajecten en belangrijke documenten tijdens de voorbereidingsfase.

VISI in de Onderhoudsfase

Wanneer je verantwoordelijk bent voor het onderhoud heb je meestal te maken met programma’s en diverse kleine opdrachten of locaties. Deze deelopdrachten moet je vaak tegelijkertijd uitvoeren, en per deelopdracht wordt er veel informatie van je verlangd in de vorm van communicatie en documenten. Het is dan een complex karwei om al deze documentstromen te beheren én goed inzicht te houden op het totaalplaatje. VISI vergemakkelijkt het beheren van informatie binnen raamovereenkomsten en zorgt dat jij minder tijd kwijt bent aan het genereren van je overzichten.

Met het VISI-raamwerk voor raamovereenkomsten is het niet meer nodig om zelf nog de status van je documenten, offertes, meer- en minderwerk, en betalingen bij te houden. Met VISI kun je op elk moment actuele rapportages uitdraaien van bijvoorbeeld de status van je deelopdrachten, van beoordelingsdocumenten of van al het meer- en minderwerk.  De VISI-applicatie sorteert en koppelt al je informatie en geeft deze weer in duidelijke rapportages. Zo heb je met één druk op de knop alle informatie voorhanden, wat enorm veel tijdwinst oplevert. Terwijl je met je contractpartners communiceert over de raamovereenkomst, bouw je automatisch een compleet archief op van alle contractcommunicatie, uitgevoerde deelopdrachten, wijzigingen en noem maar op. Hierdoor werkt iedereen steeds met dezelfde, actuele informatie en daardoor sta je nooit voor verrassingen. Met onze VISI-applicatie kun je ook gebruik maken van flexibele keuzelijsten en tabbladen om informatie tijdens het project te kunnen invoeren door de beheerders en informatie op overzichtelijke wijze te ordenen. Daarmee heb je grip op elk onderhoudsproject.

VISI als BIM-standaard

BuildingSMART is de vereniging voor het bevorderen van de toepassing van open BIM-standaarden als middel voor interoperabiliteit en integratie van het bouwproces. De afgelopen jaren heeft buildingSMART inspanningen gedaan om de Nederlandse VISI-standaard op te nemen als onderdeel van hun standaarden voor BIM en deze te formaliseren op ISO-niveau. VISI wordt gezien als dé BIM-standaard voor digitale communicatie en informatie-uitwisseling tussen en binnen organisaties en applicaties in het bouwproces.

De VISI-standaard heeft in 2012 definitief een formele status gekregen in de ISO-organisatie bij de groep van BIM-standaarden onder de naam Information Delivery Manual, kortweg IDM-2, en aangeduid met de code ISO 29481-2. De VISI-standaard is ingedeeld als deel 2 van IDM en heeft de volgende naam gekregen: “Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction framework”.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.