Functionaliteiten

Overzichten

Overzichten bieden real-time inzicht in alle informatie van je project, informatie die de kwaliteit, het verloop en de financiën van je project betreffen.
Voordeel: overzichten worden in één muisklik gegenereerd, waardoor de gebruiker geen handmatige Excellijsten meer hoeft te maken. Dit scheelt tijd en dus ook geld. Je hebt daarmee alle informatie tot je beschikking om processen bij te sturen indien dat nodig is. Overzichten kunnen automatisch periodiek naar stakeholders verstuurd worden, om ook hen inzicht te geven in de projecten.

SuperVISI

SuperVISI verzamelt alle informatie uit projecten en voegt ze samen in overzichten, die zo een compleet inzicht geven in alle projecten.
Voordeel: inzichten, maar dan projectoverstijgend. Handig voor managers en directie.

Applicatiekoppelingen

Applicatiekoppelingen zorgen ervoor dat VISI kan communiceren met andere applicaties zonder dat je die applicaties hoeft te openen. Dit draagt vaak bij aan de BIM-strategie van veel organisaties.
Voordeel: tijdsbesparing en gemak, omdat je minder handelingen hoeft te verrichten om informatie vanuit de ene applicatie in de andere te krijgen. Maar ook veiligheid, omdat je informatie niet lokaal hoeft op te slaan of over te typen, waardoor er minder kans op fouten is.

Mandaat afdwingen

Bij bepaalde informatiestromen is er een mandaat van een bepaalde rolhouder nodig, voordat er afspraken gemaakt mogen worden. Mandaat afdwingen maakt het onmogelijk om afspraken te maken zonder dat de betreffende rolhouder daar expliciet goedkeuring voor heeft gegeven.
Voordeel: rolhouders die geen besluit mogen nemen op een bepaald gebied, kunnen dat ook niet.

Review

Het reviewen van informatie en documenten in VISI werkt als volgt: Je zet een adviesverzoek uit naar meerdere adviseurs tegelijk , waarna zij afzonderlijk van elkaar de adviesvrager van een reactie met toetsing voorzien. De reacties worden automatisch in een VISI-bericht samengevoegd in een tabel. De adviesvrager kan de tabel daarna naar eigen inzicht aanpassen en aanvullen en het bericht aan de juiste persoon, bijvoorbeeld de contractmanager, toesturen.
Voordeel: voor deze taak is geen andere applicatie nodig en de informatie is gemakkelijk te bewerken.

Document viewer

Documenten kun je direct inzien binnen het VISI-platform.
Voordeel: je kunt het document inzien zonder dat het gedownload hoeft te worden. Dit scheelt handelingen en dus tijd en geld.

Doorstuurregels

VISI-berichten kunnen op basis van verschillende criteria automatisch worden doorgestuurd naar de juiste rolhouder, bijvoorbeeld op basis van type transactie, type document of labels in berichten.
Voordeel: de eerste ontvanger krijgt de berichten in zijn postvak en hoeft geen manuele handelingen te verrichten om de berichten door te sturen. Dat scheelt dus tijd en geld. De uiteindelijke ontvanger ontvangt de berichten sneller omdat hij niet hoeft te wachten op berichten die handmatig worden doorgestuurd.

 

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.