Koppelingen

Koppelingen met andere systemen

Binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw is er een onmiskenbare ontwikkeling dat er steeds meer integraal moet worden samengewerkt tussen disciplines en systemen. Deze samenwerking is essentieel om de kennis en informatie binnen je projecten optimaal te behouden. Verdere integratie is ook benodigd om fouten in een eerder stadium te signaleren en dubbelwerk te voorkomen. Ook in het kader van Bouw Informatie Management (BIM) is het koppelen van systemen essentieel. Om budget- en tijdsoverschrijdingen terug te brengen heb je een zo volledig mogelijk beeld nodig van wat je gaat bouwen. Doel van BIM binnen de ICT is om zoveel mogelijk applicaties met elkaar te verbinden (interoperabiliteit) en hiervoor wordt VISI als communicatiemedium gebruikt.

Door VISI aan te sluiten op andere systemen onstaat er een koppeling van informatiestromen door procesoptimalisatie en samenwerking. Daarmee beheer je integraal alle informatie tijdens de complete levenscyclus van je bouwwerk. Hierdoor kunnen faalkosten drastisch worden teruggebracht. De Nederlandse VISI-standaard is in het kader van interoperabiliteit ook vastgelegd als BIM-standaard en heeft in de ISO-organisatie een formele status gekregen onder de naam Information Delivery Manual Part 2: Interaction framework, met de code ISO 29481-2.

Vanuit dit gedachtengoed heeft Bakker&Spees diverse koppelingen ontwikkeld met andere applicaties. Op deze wijze kan vanuit de diverse applicaties via één communicatiemedium (VISI) worden gecommuniceerd met externe partijen. Bakker&Spees is van mening dat VISI eenvoudig geïntegreerd moet kunnen worden met andere applicaties binnen jouw organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld CIVIEL en VISI aan elkaar gekoppeld waardoor het mogelijk wordt om verschillende versies van een bestek, calculatie of administratie in VISI op te slaan, te beheren en door middel van berichtenverkeer (workflow) deze informatie voor een collegiale of vakinhoudelijke toets, of voor autorisatie voor te leggen aan collega's. Daarnaast kan ook gemakkelijk een status aan het document worden toegekend en versiebeheer worden toegepast.

Ook met andere veel toegepaste applicaties zijn er koppelingen mogelijk, zoals met Document-Management-Systemen (bijvoorbeeld SharePoint, Organice, FileNet, Hummingbird, Docstream etc.), financiële systemen (zoals SAP) of System Engineering applicaties (bijvoorbeeld Relatics). Bakker&Spees heeft al bredere ervaring en contacten met bovengenoemde applicaties en leveranciers.

Koppelingen met andere standaarden

Binnen de bouwsector zijn er diverse Open Standaarden die ieder een waardevolle functie vervullen in het bouwproces. VISI staat in dit spectrum dus niet alleen. Werken met open standaarden wordt steeds belangrijker voor de overheid. Overheden zijn bij aanbestedingen verplicht te vragen om Open Standaarden volgens de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst. Bakker&Spees ziet zichzelf als een belangrijke partner voor (semi-)overheden in het halen van hun doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Met het ondertekenen van het Leveranciersmanifest Open Standaarden van het Forum Standaardisatie bevestigen we onze betrokkenheid bij het toepassen van Open Standaarden in onze producten en diensten.

Een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling is het verzenden van BIM informatie in zogenaamde COINS Containers. De COINS Open Standaard omvat de uitwisseling van Systems Engineering informatie en zorgt ervoor dat  relevante bouwinformatie zoals een objectenboom, geografische informatie, tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek gezamenlijk in één database vastgelegd kunnen worden. Bakker&Spees heeft zich gecommitteerd om deze standaard in haar VlSl applicatie te ondersteunen.

Bakker&Spees ziet de koppeling tussen VISI en andere Open Standaarden als een van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarom ontwikkelen we samen met onze klanten diverse oplossingen voor standaarden als E-Facturatie, StUF, Digikoppeling etc.

Advies en begeleiding

Het realiseren van koppelingen tussen verschillende applicaties verlangt van de gebruikers en organisatie dat er goed wordt nagedacht over welke informatie moet worden uitgewisseld en op welke momenten. Onze productspecialisten hebben veel kennis op het gebied van informatiemanagement en processen, en adviseren je dan ook graag over alle vraagstukken met betrekking tot koppelingen.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.