Communicatie & Informatie uitwisseling

Samen werken aan je project

De VISI-standaard stelt je organisatie in staat om op een uniforme wijze te communiceren met contractpartijen. Het is een prettige wetenschap dat je kunt rekenen op een duidelijk omschreven proces en transparant, traceerbare besluitvorming. Alle documenten, afspraken, beslispunten en goedkeuringen worden in VISI eenduidig vastgelegd en zijn transparant. Eventueel kunnen goedkeuringsprocessen worden gespecificeerd, wat bevoegdheden eenduidig en inzichtelijk maakt.

VISI-raamwerken

Met VISI leg je in een zogenaamd raamwerk vast welke vanuit welke rol een persoon iets mag communiceren. Dit wordt bepaald aan de hand van de contractvorm die je gebruikt in je project. In het VISI-raamwerk ligt ook vast naar wie en wanneer een bericht, bijvoorbeeld een afwijking, beoordelings- of acceptatiedocument, termijnstaat, toetsverslag, weekrapport of wijziging, mag worden verstuurd. Vervolgens staat vast welke informatie nodig is om te kunnen reageren, bijvoorbeeld met een betaalbaarstelling, acceptatie en/of afkeuring.

Generieke raamwerken

Bakker&Spees heeft de generieke raamwerken UAV’89/2012 en UAV-GC ontwikkeld, zodat je direct aan de slag kunt met de meest gebruikte contractvormen. Deze generieke raamwerken zijn opgezet na een analyse van enkele honderden UAV’89/2012 en UAV-GC projecten. Op basis daarvan hebben we de procedures aangescherpt en de juiste terminologie conform UAV’89/2012 en UAV-GC toegepast. Op die manier zijn raamwerken ontwikkeld die snel aanpasbaar zijn op elke willekeurige projectorganisatie. Dit gebeurt met een Wizard, waarbij een serie vragen doorlopen wordt. Denk bijvoorbeeld aan welke type acceptatiedocumenten in het contract staan benoemd. Zo wordt aan het einde een project specifiek raamwerk gegenereerd.

De generieke raamwerken van Bakker&Spees worden landelijk toegepast en worden door bijna al onze opdrachtgevers gebruikt. Zowel door kleine en grote gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. De generieke raamwerken voldoen altijd aan de laatste standaard van het CROW.

Organisatiespecifieke processen

Veel organisaties hebben specifieke processen die binnen de voorbereiding- of uitvoeringsfase van een project aansluiting vinden op de formele contract communicatie met andere partijen. Veel klanten willen deze processen toegevoegd zien aan het generieke raamwerk. Zo kan zoveel mogelijk bewijslast en werkzaamheden in hetzelfde systeem ingevoerd worden. Dit scheelt waardevolle tijd en zorgt voor een optimale workflow binnen het project.

Ook de specifieke processen van jouw organisatie kunnen worden ingebouwd in de generieke raamwerken UAV2012 en UAV-GC. Onze productspecialisten denken graag met je mee over de aansluiting van deze processen in jouw VISI project.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.