VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

'Inmiddels zijn er opdrachtnemers die met VISI willen werken op projecten waar we het niet eens op voorschrijven'

Gemeente Rotterdam | VISI is een algemeen geaccepteerde, sectorbrede en open standaard voor communicatie en informatieoverdracht in bouwprojecten. Met VISI kunnen partners in een bouwproject afspraken en kwaliteit bewaken, en gezamenlijk een transparant digitaal dossier opbouwen. Geen wonder dat een grote opdrachtgever als de Gemeente Rotterdam de standaard tien jaar geleden al omarmde. Ook voor de bouw van het nieuwe Centraal Station past de Gemeente Rotterdam VISI toe.

‘Ik vind het een goede manier om snel en betrouwbaar te communiceren'

ProRail | Na bijna zes jaar bouwen gaan er eind 2012 treinen rijden over de Hanzelijn, die Lelystad met Zwolle verbindt. De nieuwe schakel in het spoornet brengt de noordelijke provincies dichter bij de Randstad en ontlast de knooppunten Amersfoort en Utrecht. Het gaat om vijftig kilometer spoor met de nieuwe stations Dronten en Kampen, enkele complexe werken zoals een vervangende spoorbrug over de IJssel (sinds medio 2011 al in gebruik) en de 790 meter lange Drontermeertunnel, en vele tientallen kleinere werken zoals viaducten.

'VISI draagt bij aan een goede start'

Sweco Nederland | Tussen de A4 en de grens met Delft verrijst RijswijkBuiten: een uitzonderlijk groene woonwijk met zo’n 3400 woningen en zo’n 15 ha voor bedrijvigheid. Het ambitieniveau voor RijswijkBuiten ligt hoog. Fors hoger dan in vergelijkbare steden in Nederland. Vanuit bestaande cultuurhistorische waarden wordt een plezierige, leefbare wijk gebouwd, die bovendien op alle aspecten de toon moet zetten in duurzaamheid: bodem, waterketen, groen, mobiliteit, bebouwing en energie.

'Als opdrachtgever zijn we erg blij met VISI'

Provincie Noord-Brabant | Omdat de oostelijke ontsluitingsweg van Oss - de N329 - meer verkeer te verwerken kreeg, lag een grote vernieuwing in de rede. Verbreding over 6,5 kilometer, een grote ongelijkvloerse kruising, een spoorviaduct, drie fietstunnels, nieuwe installaties en groen. Kortom: een uitgebreid project voor provincie en gemeente. ‘En toen werden we ook nog aangewezen als weg van de toekomst,’ lacht projectcoördinator Carla Vosmaer.

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.