VISI en COINS geïntegreerd: kan dat?

Samenwerken is belangrijk, toch zijn we vaak alleen gefocust op onze eigen rol en informatiebehoefte. Het samenbrengen van de belevingswereld van de diverse bouwrollen is een belangrijke taak voor de komende jaren.

Rekening houden met elkaar

Als we kijken naar de BIM manager en de contractmanager hebben ze ieder een eigen informatiebehoefte. Maar juist een kruisbestuiving van de informatie zou het proces en de samenwerking kunnen bevorderen. Met als uiteindelijk resultaat een gestroomlijnder bouwproces.

Om dit te realiseren is het nodig dat de diverse open BIM standaarden beter op elkaar aansluiten. Wij zien dat hiervoor op beleidsniveau al diverse stappen worden ondernomen. De gebruikerscomités van VISI en COINS zijn samengevoegd om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Ook vanuit de praktijk zien wij een grote meerwaarde. De COINS standaard zorgt ervoor dat verschillende informatie in samenhang in één database kan worden vastgelegd, denk aan functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. VISI daarentegen vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht, met de VISI standaard worden communicatieafspraken bewaakt en bewaard.

Hoe werken VISI en COINS nu samen?

Nu wordt vanuit een COINS compatible systeem een COINS container gegenereerd en als bijlage verstuurd via VISI. De opdrachtgever haalt deze vervolgens uit VISI en plaatst het in het interne systeem. Er wordt daarna alleen gecontroleerd op technische validiteit. Deze hele werkwijze is ondoorzichtig en foutgevoelig. Allereerst wordt er geen relatie gelegd tussen de objectcommunicatie (COINS container – informatie voor de BIM manager) en de managementcommunicatie (VISI bericht - informatie voor de contractmanager). Daarnaast brengt het overbrengen van batches van informatie een aantal problemen met zich mee. Zo is er niet of nauwelijks controle op de daadwerkelijke inhoud en dit controlemoment vindt meestal plaats nadat de container is ingelezen over de oude data. Wanneer er fouten zitten in de COINS container kan deze alleen in zijn geheel worden afgekeurd. Er zal daarna dus weer een nieuwe container gemaakt moeten worden, waarin opnieuw alle informatie (ook de informatie die al goed was) wordt uitgewisseld.

Het beste van twee standaarden

Om de huidige situatie te verbeteren moeten de beste onderdelen uit de VISI standaard en de COINS standaard worden benut. De meest simpele vorm van uitwisseling is de informatie die wordt verstuurd door een opdrachtnemer en wordt geaccepteerd door een opdrachtgever. De realiteit is vaak lastiger, want je wil communiceren over mutaties (wijzigingen), afwijzingen of intrekkingen. Het basisidee van COINS is dat de informatie die wordt verstuurd gelinkt is aan de diverse onderdelen (zoals functies, eisen en objecttypen). Hierdoor ontstaan boomstructuren van informatie.  Alleen hoeft niet elke keer alle informatie over alle onderdelen te worden uitgewisseld. Vaak blijkt er behoefte aan maar een deel van de informatie, zoals een gedeelte van de eisenboom, een boom van functies of een serie objecten met gekoppelde eisen.

In de praktijk

In de ideale situatie wordt de objectenboom direct ingelezen in VISI vanuit het COINS systeem. Informatie wordt vervolgens direct via VISI gecommuniceerd. Om dit te bereiken worden er in VISI links tussen de diverse onderdelen aangemaakt of overgenomen. Hierdoor kunnen we zelf selecteren welke (sub)onderdelen we communiceren en welke niet.

Doordat alles via VISI wordt verstuurd, kan informatie niet eenzijdig worden aangepast en ontstaat er wijzigingen- en versiebeheer op de informatie vanuit de boomstructuur. Tijdens het project wordt een compleet archief van het bouwproject gevormd met daarin alle data en beslissingen die tot die data hebben geleid. Door beide standaarden samen te brengen versterken ze elkaar, en vullen de informatiebehoefte van de BIM manager en die van de contractmanager elkaar direct aan.

Wil je meer lezen? Download hier de Whitepaper VISI COINS Integratie

Aanbevolen product

VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.