VISI en Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)

Veel organisaties zijn inmiddels wel bekend met het werken met BPKV, het werken op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Minder bekend is dat VISI ook een gunstige rol kan spelen in de prestatiemeting. 

BPKV

Veel organisaties zijn inmiddels wel bekend met het werken met Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. Wat minder bekend is, is dat VISI voor beide partijen ook een gunstige rol kan spelen in de prestatiemeting. Met een BPKV-prestatiemeting meet een opdrachtgever hoe betrouwbaar of innovatief de aannemer de uitvoering en het onderhoud uitvoert.

Wat is BPKV?

Binnen de Aanbestedingswet zijn er drie soorten gunningscriteria benoemd:

  • Beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI genoemd)
  • Laagste prijs
  • Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten

Bij het laagste prijs gunningscriterium leveren inschrijvers doorgaans het minimale vereiste. Bij BPKV weegt de opdrachtgever naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling. Door BPKV in te zetten stimuleert een opdrachtgever inschrijvers om meer te bieden dan wat strikt geëist wordt. De BPKV-criteria vormen dan de wensen die de aanbesteder heeft boven op de minimumeisen voor een bepaalde opdracht. Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is het gebruik van BPKV als gunningscriterium zelfs verplicht.

Het soort en aantal BPKV criteria wordt niet beperkt, zolang ze maar objectief, transparant en proportioneel zijn. Projectmanagement, planning, kosten, milieukenmerken, duurzaamheid, service, omgevingsmanagement en esthetiek zijn veel gehanteerde BPKV criteria.

Meten en bijhouden van de BPKV criteria  in VISI

Tijdens de uitvoering van de opdracht (het project) is de opdrachtgever (bij traditionele contracten) verplicht om te controleren of de inschrijver de BPKV afspraken nakomt. Ook bij afronding en oplevering van de opdracht moeten de geleverde prestaties worden gecontroleerd en bewaard. 

Bij het meten van de BPKV afspraken wordt er doorgaans gebruik gemaakt van meetbare eisen/KPI's. Door op vaste momenten te meten hoe goed een aannemer bij een werk presteert, kan de meerwaarde en betrouwbaarheid van de aannemer goed in kaart worden gebracht. Een lijst van meetbare BPKV-eisen/KPI's kan in VISI worden ingevoerd en gecommuniceerd met de aannemer. In het contract komt ook te staan welke sancties opgelegd worden bij het niet nakomen van de BPKV-criteria (boete). Soms staat er ook een bonusregeling in wanneer meer geleverd wordt dan beloofd. Deze regeling wordt met een boete/bonus transactie ondersteund.

In VISI wordt verder gecommuniceerd welke prestaties er daadwerkelijk zijn geleverd, op welke eisen er is tekortgekomen of uitgeblonken en kan de uiteindelijke score met de aannemer worden gedeeld. Tevens kunnen gebreken, maatregelen en eventuele financiële of planning consequenties worden gecommuniceerd. Door middel van handige BPKV rapportages wordt een totaal beeld van de status van BPKV criteria binnen het contract volledige transparant. Hierdoor wordt het meten van BPKV-prestaties gemakkelijk en inzichtelijk voor alle contractpartijen.

Aanbevolen product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.