VISI als Open Standaard

De VISI-standaard is vastgesteld als Open Standaard door het Forum Standaardisatie. Wat houdt dit eigenlijk in, en wat zijn de consequenties hiervan?

Open standaarden

Het kabinet stelt via de Digitale Agenda.nl en i-NUP open standaarden als norm. Het doel van deze open standaarden is het mogelijk maken van goede, duurzame en kostenefficiënte informatie-uitwisseling. Dit stimuleert samenwerking, interoperabiliteit en waarborgt lange termijn bruikbaarheid van informatie.

'Pas toe of leg uit'

Voor de gehele publieke sector geldt sinds 2009 een 'pas toe of leg uit'-regime. Dit regime geldt voor alle (semi-)overheden en de sectoren zorg en onderwijs. De 'Pas toe of Leg uit'-lijst betekent dat wanneer overheidsorganisaties voor een ICT-dienst of –product moeten kiezen, zij verplicht zijn om de standaarden op deze lijst toe te passen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden ('leg uit').

Het 'pas toe of leg uit'-principe is vastgelegd in het 'pas toe of leg uit'-regime waarmee toepassing minder vrijblijvend wordt. Opname van de 'leg uit'-plicht in de Rijksbegrotingsvoorschriften is één van de maatregelen hiertoe.

De VISI-systematiek

De VISI-systematiek is door de Rijksoverheid vastgesteld als open standaard voor communicatie en informatieoverdracht binnen het bouwproces. Het voornaamste doel van de VISI-systematiek is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.

Aanbevolen product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.