Van een stoffig naar een circulair archief

Het opzetten van een circulair in plaats van een statisch archief vraagt een andere blik op hoe informatie moet worden uitgevraagd en verwerkt. VISI borgt als open standaard alle communicatie en informatie van losse gegevens, metadatering en documenten.

Van een stoffig naar een circulair archief

In iedere fase van het bouwproces wordt informatie geïnventariseerd, uitgewisseld en opgeslagen. Een deel van deze informatie is herbruikbaar en soms zelfs van cruciaal belang voor de volgende fase in het bouwproces. Helaas wordt in de praktijk nog steeds informatie gearchiveerd zonder het de juiste metadata of labels mee te geven. Hierdoor gaat de net gearchiveerde informatie verloren in de hoeveelheid van alle andere informatie die zich al in het archief bevindt. Keer op keer worden dezelfde gegevens opgeslagen, er onstaat veel dubbelwerk en er worden geen onderlinge relaties gelegd. Dat kan slimmer!

VISI ondersteunt een circulair archief

Het opzetten van een circulair in plaats van een statisch archief vraagt een andere blik op hoe informatie moet worden uitgevraagd en verwerkt. VISI borgt als open standaard alle communicatie en informatie van losse gegevens, metadatering en documenten. Voor iedere bouwfase zal deze informatie geïnventariseerd moeten worden. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden met de contractpartijen over hoe informatie wordt benoemd, vastgelegd en welke meta-informatie is vereist.  Deze waarden kunnen vervolgens bij alle opdrachtnemers die in projecten met de opdrachtgever in VISI werken, uniform worden uitgevraagd in de ILS. Zo ontstaat een een uniform archief dat bruikbaar is voor alle projectteams door de gehele levenscyclus van het bouwwerk.
VISI van Bakker&Spees ondersteunt dit proces extra door - gedurende het project én na afloop - alle communicatie, informatie en documentatie vanuit het contractuele proces met een koppeling direct door te zetten naar het archiefsysteem. De projectmedewerker hoeft niet meer na te denken over de juiste gegevens. De koppeling zorgt er voor dat de informatie automatisch met het juiste label én in het juiste archiefdossier wordt geplaatst. Hierdoor ontstaat vanzelf een veel completer en real time archief. Alle informatie en onderbouwende communicatie is aanwezig. Eventuele fouten of vergeten stukken behoren tot het verleden.

Van documenten naar data-archivering

Het archiveren van informatie tijdens het bouwproces gaat steeds minder over het archiveren van documenten. Zo wordt bijvoorbeeld bij een bevinding in de buitenruimte geen gebruik meer gemaakt van documenten. Er wordt een melding gemaakt met een registratie van de situatie (een foto), de locatie (GIS-informatie) en de oplossing (losse gegevens). Naast het eindproduct (in dit geval de melding) moet ook vastgelegd worden op welke wijze het proces is doorlopen. Wie heeft er technisch gekeken naar de bevinding en de oplossing? Wie heeft het kostenplaatje goedgekeurd? En welke motivaties hebben hieraan ten grondslag gelegen? Alle communicatie en beslissingen moeten geregistreerd worden.
Al deze informatie moet gecombineerd en in de juiste context worden opgeslagen. Maar het archief van veel organisaties is vaak nog op één document georiënteerd. Het is van belang dat de duurzame beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle losse informatie is geborgd. Informatie moet ook over tientallen jaren nog steeds kunnen worden ingezien, waarbij ook de toen gelegde verbanden en relaties nog aanwezig zijn.

Van archiveren 'omdat het moet' naar organisatiebeleid

Deze nieuwe manier van archiveren vraagt ook om een verschuiving in de wijze waarop in kaart wordt gebracht welke informatie beschikbaar en nodig is, wat de waarde van deze informatie is en hoe deze informatie in het juiste formaat en op de juiste manier de organisatie in kan komen. Hoe informatie moet worden aangeleverd moet niet bedacht worden op projectniveau; dat beleid moet op organisatieniveau worden bepaald.  Projectteams kunnen vervolgens aan dat informatiebeleid projectspecifieke toevoegingen doen. Om bouwwerkinformatie en onderbouwende documenten te archiveren is het verstandig om deze zaken af te stemmen in een BIM-protocol op organisatieniveau en in een ILS (informatie leveringsspecificatie) op projectniveau. Beide protocollen worden als contractstuk meegeleverd.

Aanbevolen product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.