Uitdagingen in een wereld vol BIM, VISI en COINS

In deze terugkerende rubriek geven medewerkers van Bakker&Spees hun kijk op de markt. Wat zien zij gebeuren en veranderen? Dit keer geven we het woord aan Ruben Blair. Ruben neemt ons mee in de wereld van BIM, VISI en COINS.

 

 

Van samen bouwen aan een geheel….

Bouwen -  een constructie oprichten door het samenvoegen van losse onderdelen. We bouwen in de sector elke dag. Bij elk project zie ik aannemers, architecten, ingenieursbureaus en opdrachtgevers samenwerken om Nederland beter bereikbaar, efficiënter of soms gewoon mooier te maken. De markt went intussen al aardig aan het werken met BIM. Informatie wordt digitaal aangemaakt en uitgewisseld. Door de toepassing van open BIM-standaarden zien we dat het samenwerken ook steeds beter gaat. Met bijvoorbeeld een semantische standaard als IFC, een datastandaard als COINS en een processtandaard als VISI gaat elkaar begrijpen en op de hoogte houden steeds makkelijker en efficiënter. En zo gaat de arbeidsproductiviteit in de bouw flink omhoog..

Een mooi beeld, maar in de praktijk zie ik wel dat dit weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Door de hoeveelheid informatie verliezen we makkelijk uit het oog dat we werken aan het samenvoegen van losse onderdelen. De ketenintegratie verbetert, maar alleen vanuit het perspectief van onze eigen rol. Kijk maar eens naar de rol van de BIM manager. Voor de BIM manager is het van direct belang om een goede koppeling te hebben tussen objectinformatie (CBNL), geografische informatie (GIS) en tekeninformatie (IFC). Een standaard als COINS zorgt voor een goede verbinding tussen al deze informatie en kan daarmee een compleet model uitlezen. De BIM manager is blij. Maar de contractmanager wil sturen op documenten, plannen, eisen, en financiële stuurinformatie. Voor de contractmanager is een processtandaard als VISI van levensbelang om alle informatie tijdens de bouwketen goed te beheren. Hierdoor ontstaan twee gescheiden werelden.

… naar samen één geheel bouwen

De grootste uitdaging de komende jaren is het samenbrengen van deze aparte werelden. Ervoor zorgen dat we de informatiebehoefte van de losse rollen (onderdelen) samenbrengen, om nog beter en efficiënter tot een bouwwerk of constructie te komen. Dat kan niet zonder samenwerking en kruisbestuiving in de toepassing van open BIM standaarden. Alleen zo kunnen we de implementatie van BIM in de bouw versnellen.

Allereerst vraagt dit inbeeldingsvermogen van beide werelden. Zowel de BIM manager als de contractmanager moeten zich een beeld zien te vormen van de informatie die de andere rolhouder nodig heeft. Zo is het voor de BIM manager belangrijk om te weten welke informatie van een contractwijziging van invloed is op de set van eisen gelieerd aan zijn objectenboom. Andersom is het voor de contractmanager nuttig om te weten op welke werkpakketten de aangeleverde documenten betrekking hebben. Op dit raakvlak kunnen de COINS standaard en de VISI standaard elkaar versterken.

Hoe pakken we dit aan?

Momenteel is de werkwijze vaak dat alle contractinformatie in VISI wordt gestopt (zonder containers en modeluitwisseling), of dat juist alle informatie in de COINS container zit en er weinig stuurinformatie in de berichten zit. Uit onze laatste VISI-COINS workshop kwam naar voren dat de hoofdinformatie vanuit de COINS container zou kunnen worden opgenomen in het VISI bericht. Op die manier ontstaat meer stuurinformatie over de inhoud. Andersom kan er in VISI een COINS viewer worden geplaatst, zodat we in de COINS container kunnen kijken zonder dat deze helemaal uitgepakt en geplaatst hoeft te worden. Dankzij oplettende en samenwerkende BIM managers en contractmanagers worden beide opties nu in onze software uitgewerkt. Op deze manier kunnen beide werelden van open BIM standaarden elkaar, dit jaar nog, in de praktijk versterken.

Aanbevolen product

VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.