Samen slim bouwen aan Smart Cities

Smart Cities is een term die steeds vaker voorkomt; wat houdt het in, wat kan je er mee en hoe is VISI hierbij te gebruiken?

Smart Cities

Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, de manier waarop we onze omgeving inrichten en de manier waarop we onszelf organiseren. Nu verstedelijking, economische concurrentie en mobiliteit toenemen, zijn Smart Cities nodig die digitalisering en verstedelijking combineren. Dit kan de kwaliteit van leven, bereikbaarheid, duurzaamheid en de efficiëntie van het werk verhogen. Bovendien kunnen Smart Cities bijdragen aan een totale kostenbesparing.

Toegankelijke gegevens en samenwerking vormen de basis voor Smart Cities. Zij zijn het uitgangspunt voor slimme investeringen, geïnformeerde beslissingen en kostenreducties. De Nederlandse bouwsector is in staat geweest om hoge kwaliteit van samenwerking en uitgebreide kennis van big data-analyses te verkrijgen door het toepassen van open standaarden zoals VISI.

Samenwerken

Samenwerking tussen mensen en systemen is een katalysator in het “Smart” maken van een stad. Het is een proces dat ondersteund wordt door technologie, om een stad betere prestaties en meer inzicht te geven. Samenwerking doorbreekt barrières door te kiezen voor informatie over alle facetten, waardoor iedereen gebruik kan maken van dezelfde set van standaarden en processen.

Bakker&Spees ondersteunt Smart Cities door met VISI mensen en organisaties in staat te stellen om snel en efficiënt samen te werken en informatie uit te wisselen. Dit resulteert in effectieve partnerschappen. VISI is een open standaard die mensen en applicaties intuïtief informatie laat uitwisselen, met de wetenschap dat ze kunnen rekenen op een duidelijk omschreven proces, eenduidige informatie, en transparante, traceerbare besluitvorming en documenten. Het feit dat de open standaard VISI ook is bedoeld om de interoperabiliteit tussen softwareapplicaties te vergemakkelijken beperkt dubbel werk en fouten.

Big data

Het belangrijkste kenmerk van een Smart City is het inzichtelijk hebben en hergebruiken van alle beschikbare gegevens. Doordat VISI op een gestructureerde manier werkt, is een potentiële goudmijn van big data informatie beschikbaar. Real-time gegevens van alle stadsonderdelen en projectfases worden in projectoverstijgende rapporten samengebracht, ongeacht de applicaties waarmee ze zijn gemeten. Big data-analyses geven meteen weer hoe een stad scoort op het gebied van proces, financiën, tijd, kwaliteit, verbruik en mobiliteit.

Open standaarden

Het kabinet stelt via de Digitale Agenda.nl en i-NUP open standaarden als norm. Dit ondersteunt een goede, duurzame en kosteneffectieve uitwisseling van informatie. (Semi-) Overheden zijn zelfs verplicht open standaarden, zoals VISI, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Op deze manier bevordert het interoperabiliteit, niet alleen binnen de Nederlandse overheid zelf, maar ook in de betrekkingen tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds.

De Nederlandse open standaard VISI heeft als een van de eerste open standaarden brede acceptatie binnen de Nederlandse bouwsector verworven als dé standaard voor digitale informatie-uitwisseling, het wordt momenteel dan ook gebruikt in duizenden projecten.

 

Aanbevolen product

VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

Door alle communicatie in projecten via VISI te laten verlopen is er veel minder discussie met bijvoorbeeld de opdrachtnemers, alles ligt vast en is heel snel terug te vinden. Met VISI blijft helder wie nou welk besluit wanneer genomen heeft. Bijkomend voordeel is dat alle stukken, zoals tekeningen en documenten, gelijk gearchiveerd worden.

Remco Bom
directievoerder
gemeente Rotterdam

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.