KAM en de CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een norm die bedrijven en organisaties helpt om hun CO2-uitstoot te reduceren binnen de gehele bedrijfsvoering, in projecten en in volledige keten. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij GWW-aanbestedingen belonen bedrijven met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Maar in de praktijk levert de CO2 Prestatieladder ook directe voordelen op als structurele energie- en kostenbesparing.

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een norm die bedrijven en organisaties helpt om hun CO2-uitstoot te reduceren. Het doel is om de CO2-uitstoot te reduceren binnen de gehele bedrijfsvoering, in projecten en in de volledige keten. CROW zegt hierover: 'Het uitgangspunt van de ladder is, dat inspanningen worden gehonoreerd. De CO2 Prestatieladder kent vijf treden of niveaus. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2 Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende partij bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.'

Voordeel bij aanbestedingen

Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij met name GWW-aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen, dus met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Maar in de praktijk levert de CO2 Prestatieladder ook directe voordelen op, zoals structurele energie- en kostenbesparing. De CO2 Prestatieladder vereist wel dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot een voortdurende verbetering van de CO2-aanpak leidt. Voor het behouden van het certificaat moeten er binnen de organisatie dus zaken structureel veranderen. Dit zijn vaak gelukkig wel concrete stappen, zoals het bijhouden en uitvoeren van reductiemaatregelen, het registreren van het verbruik van machines en het continu evalueren van processen en waar nodig aanpassen.

Niveau's

De norm kent vijf niveaus; de meeste organisaties streven naar niveau 3 of hoger. Tot en met niveau 3 richt de CO2 Prestatieladder zich met name op de CO2-uitstoot binnen het eigen bedrijf en in projecten. Hoe hoger het niveau op de CO2 Prestatieladder, hoe meer grip je organisatie heeft op de activiteiten van het bedrijf en de keten op het gebied van CO2. Per niveau op de Prestatieladder wordt het bedrijf getoetst aan eisen binnen de volgende vier invalshoeken:
• Inzicht
• Reductie
• Transparantie
• Participatie

Inzicht in de CO2-uitstoot van je organisatie

KAM van Bakker&Spees helpt bij het behalen en het behouden van het certificaat.  Met KAM heb je bijvoorbeeld op elk moment inzicht in de CO2-uitstoot van je organisatie, in de reductiemaatregelen en in de CO2-doelstellingen die je hebt gesteld, zowel in tonnen CO2 als in euro's. Zo kun je bijvoorbeeld alle uitstoot bijhouden, niet alleen van je bedrijfspand, maar ook van machines. Deze machines staan vaak al in KAM, omdat je deze ook bijhoudt voor andere certificeringen. Door middel van workflow kunnen acties worden gekoppeld aan personen en wanneer die moeten worden uitgevoerd, stuurt het systeem een bericht naar de medewerker. Resultaten van een actie of maatregel kunnen meteen in het KAM-systeem worden ingevoerd. Vervolgens kan de KAM-coördinator reageren met vervolgacties. Deze workflow kan voor elk type proces worden gebruikt. Omdat het systeem registreert wanneer de verschillende stappen in de workflow zijn uitgevoerd, kan iedereen realtime inzicht krijgen in de planmatige effectiviteit van de maatregelen.

Aanbevolen product

KAM

Je zult bij de aanleg van een windmolenpark maar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid. Of voor je gehele bedrijf. Dan is het erg prettig dat je met KAM alle belangrijke informatie eenvoudig beheert: online, op een en dezelfde plek en altijd actueel.

'Het maken van aanpassingen in certificaten komt bij een bedrijf van onze omvang minimaal maandelijks voor, en soms elke week. Nu dat met KAM van Bakker&Spees gedaan wordt, kost dat al snel 25 procent minder tijd, wat neerkomt op zo’n 200 uur per jaar. Deze tijdsbesparing is heel fijn, maar alles op één plek hebben en weten dat een wijziging overal goed is doorgevoerd maakt het échte verschil. Dat geeft mij een gerust gevoel.'

Sylvia de Jonge
Kwaliteitscoördinator
Haastere

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.