Hoeveelheden in een RAW-bestek

Wat voor soort hoeveelheden heb je in een RAW-bestek en hoe worden deze verrekend?

De meeste vragen die wij binnen krijgen gaan over de RAW-administratie. En dan vooral wat er gebeurt bij overschrijdingen; welke prijs wordt dan gehanteerd? Maar ook bij posten die niet 100% zijn volgeboekt; wat gebeurt daar dan precies mee? Bovenstaande zaken en veel meer is allemaal geregeld in de Standaard RAW Bepalingen en/of in de UAV 2012. De komende tijd zullen wij een aantal artikelen publiceren die hier verder op in gaan. Deze keer:

Wat voor soort hoeveelheden heb je in een RAW-bestek en hoe worden deze verrekend?

Om meer te begrijpen van spelregels vanuit de RAW en UAV is het handig om te weten wat voor soort hoeveelheden er bestaan binnen een traditioneel RAW-bestek.

  • V - verrekenbare hoeveelheden
    Het woord zegt het al, verrekenbare hoeveelheden. Zodra er 1% meer verwerkt moet worden zullen deze extra hoeveelheden verrekend worden tegen de verrekenprijs. (zie paragraaf 38 lid 1 en paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012)
  • N - niet verrekenbare hoeveelheden
    Niet verrekenbare posten zijn in beginsel niet-verrekenbaar. Maar als een post met meer dan 10% overschrijdt dan zal alles vanaf die 10% ook tegen de verrekenprijs of een nieuwe prijs worden afgerekend. (zie paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012)
  • A - te accorderen hoeveelheden
    Dit zijn hoeveelheden die opdrachtgever en opdrachtnemer van te voren bekijken en waar ze gezamenlijk de hoeveelheid voor bepalen. Mocht tijdens het werk de hoeveelheid meer of minder zijn dan gebeurt er niets. Er is in principe geen verrekening, tenzij de werkelijke hoeveelheden erg afwijken. (Zie de paragrafen 01.01.08 en 01.01.09 van de Standaard RAW-Bepalingen 2015)
Hoe kom je aan een verrekenprijs?

De verrekenprijs is de inschrijfprijs + het percentage dat bij inschrijving is meegegeven aan de posten Algemene Kosten (AK) en Winst en Risico (WR) (zie paragraaf 01.03.03 van de Standaard RAW-Bepalingen 2015). De Uitvoeringskosten (UK) worden dus niet meegerekend

Voorbeeld:
Inschrijfprijs  € 1,00
Uitvoeringskosten  7%
Algemene kosten   5%
Winst en Risico      5%

Verrekenprijs         € 1,10
Namelijk € 1,00 + 5% AK en 5% WR

Overschrijdingen

In het werk weet je al snel waar de overschrijdingen zitten, alle V-posten zullen direct worden verwerkt in de termijn waarin ze plaatsvinden. Voor de eerste 10% overschrijding zal gerekend worden met de verrekenprijs van € 1,10. Na deze 10% kunnen ON en OG in overleg tot een nieuwe prijs komen, de gewijzigde verrekenprijs. Met de N-post gebeurt nog niets, dit wordt pas verrekend bij de Staat van Afrekening.

Onderschrijdingen

Zowel het meerwerk als het minderwerk wordt verrekend tegen de verrekenprijs. Mocht er van een V-post maar 50% zijn uitgevoerd, en we uit gaan van de bedragen uit het voorbeeld, dan wordt er 50% in de termijn betaald tegen de inschrijfprijs van € 1,00 (plus 17% staartposten) en de andere 50% als minderwerk verrekend tegen 1,10.

Bij een N-post gaat dat net weer anders. Dan gaat er 50% tegen de inschrijfprijs € 1,00 (plus 17% staartposten) en 40% tegen € 1,10. Met de laatste 10% gebeurt niets, zie de uitleg hierboven over N-posten. Ook hier kunnen ON & OG in overleg tot een nieuwe prijs komen, de gewijzigde verrekenprijs.

Gewijzigde verrekenprijs

Voor alle drie de hoeveelheden geldt: mocht de hoeveelheid van de post nou zo veel afwijken van het bestek, dan wordt er gesproken over een bestekwijziging. In dit geval kan in overleg een nieuwe prijs (gewijzigde verrekenprijs) worden afgesproken, maar vaak houdt men het bij de verrekenprijs. (zie paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV 2012)

Staat van afrekening?

Aan het einde van het werk wordt de Staat van Afrekening uitgedraaid. Dit is een samenvatting van het hele werk; welke posten zijn er allemaal verwerkt en wat is het meer en minderwerk. Het meer en minderwerk wordt bij elkaar opgeteld. Blijft er na deze optelling nog een bedrag aan minderwerk open staan, dan ontvangt ON over dit stuk minderwerk een vergoeding van 10%.

Voorbeeld:
Meerwerk           €    70.000,-
Minderwerk        € -110.500,-
Totaal minderwerk    €   - 40.500,

10% vergoeding    € 4.050,00

Wil je weten hoe onze software daar mee omgaat? Lees er alles over op mijnBakker&Spees

 

 

Aanbevolen product

CIVIEL

Of je nu een rotonde, een brug of een station bouwt, er is altijd veel uit te zoeken en te berekenen. En alles moet tot in de puntjes kloppen. Met CIVIEL maak je de dagelijkse details glashelder en hou je toch de grote lijnen in het oog.

Wij werken ruim 10 jaar met CIVIEL, voornamelijk met Calculatie. Het is echt een aanrader, het werkt prettig, het werkt goed, het werkt altijd, wat wil je nog meer?

Jacco Griekspoor
Hoofd Bedrijfsbureau
Griekspoor

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.