Contracten en regelgeving binnen de GWW-sector

UAV 2012, UAV GC en Hybride contracten: wat is ook alweer het verschil? We hebben ze op een rijtje gezet.

GWW

Grond-, weg- en waterbouw

UAV 2012

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

In de UAV staan alle rechten en plichten van de opdrachtgever en de aannemer. De UAV bepaalt het contract dat beiden met elkaar aangaan. Door de UAV van toepassing te verklaren, hoeft de bestekschrijver een stuk minder 'spelregels' te omschrijven in het aanbestedingsproces.

Net als bij de RAW-systematiek zijn veel administratieve zaken (bijvoorbeeld afspraken over meer- en minderwerk) al bepaald en gestandaardiseerd.

Bij een UAV 2012-werk stelt de opdrachtgever het bestek op en voert de aannemer deze uit. Alle verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt bij de opdrachtgever.

Met zowel VISI als CIVIEL kun je werken conform UAV 2012.

UAV GC

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen

Net als de UAV 2012 is de UAV GC een contractvorm; met daarin de ‘spelregels’ tussen opdrachtgever en aannemer. In deze variant heeft de opdrachtnemer (aannemer) meer taken en verantwoordelijkheden.

UAV-GC is voor veel partijen nog nieuw en wat ingewikkeld op het punt van de precieze verantwoordelijkheden. Vaak stelt de opdrachtgever een aantal eisen op waaraan voldaan moet worden, zoals bijvoorbeeld levensduur, kwaliteit en kleur. De aannemer heeft de vrijheid om een eigen ontwerp- en uitvoeringsplan te maken, zolang het maar aan de voorafgestelde eisen voldoet. 

De opdrachtgever zal gedurende het project de werkzaamheden toetsen op punten die vooraf in het toetsingsplan zijn opgesteld. De opdrachtnemer zal gedurende het project essentiële werkzaamheden ter acceptatie aan de opdrachtgever moeten voorleggen.

Een goed artikel over UAV GC en toetsing en acceptatie is te vinden op de site van VBTM Advocaten.

Met VISI kun je werken conform UAV GC.

ARW 2016

Aanbestedingsreglement Werken

De term zegt het eigenlijk al: dit is het reglement waaraan men zich moet houden bij een aanbesteding. Dit geldt voor alle aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden.
In de RAW-systematiek is hier al rekening mee gehouden. Sinds 1 juli 2016 is er een nieuwe ARW gekomen: de ARW 2016

Met CIVIEL kun je werken volgens de ARW 2016.

Hybride contract

Het kan zijn dat je als opdrachtgever een stuk van het werk zelf wilt ontwerpen, maar een ander deel  liever overlaat aan de markt, omdat daar specifieke kennis aanwezig is. Je kunt dan gebruikmaken van een hybride contract. Dat is een contractvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel de RAW-systematiek als van UAV GC.

Het gehele contract zal onder UAV GC vallen maar de opdrachtgever kan ook een stuk ontwerpen met de RAW-systematiek.

Op Pianoo vind je alle voor- en nadelen van een hybride contract op een rij.

 

Aanbevolen product

CIVIEL

Of je nu een rotonde, een brug of een station bouwt, er is altijd veel uit te zoeken en te berekenen. En alles moet tot in de puntjes kloppen. Met CIVIEL maak je de dagelijkse details glashelder en hou je toch de grote lijnen in het oog.

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Wij werken ruim 10 jaar met CIVIEL, voornamelijk met Calculatie. Het is echt een aanrader, het werkt prettig, het werkt goed, het werkt altijd, wat wil je nog meer?

Jacco Griekspoor
Hoofd Bedrijfsbureau
Griekspoor

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.