380 kV hoogspannings-verbinding Zuid-West

Om de aansluitcapaciteit van windenergie op land en zee te vergroten en om onderhoud te kunnen plegen aan het huidige net, bouwt TenneT een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg wordt volledig benut. Om de groeiende energie aansluitcapaciteit van windenergie op land en zee te kunnen faciliteren en om uitdagingen in het onderhoud te voorkomen, bouwt TenneT een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. In totaal wordt er 48 kilometer aan 380 kV-verbinding aangelegd. Daarbij worden 107 wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst. Het totale bouwproces, van de aanleg van toegangswegen tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt enkele jaren. In die periode wordt op meerdere locaties tegelijk en op verschillende tijdstippen gewerkt door verschillende aannemers. Hiermee bouwt TenneT verder aan een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Het project

Bouwen van een 380kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.
De uitvoering is verdeeld over twee deelgebieden:

  • Deelgebied 1: hoogspanningsstation Borssele - hoogspanningsstation Willem-Annapolder.
    Civiele aannemer: BAM Infra. Mastenbouwer: Valmont SM. 
  • Deelgebied 2: hoogspanningsstation Willem-Annapolder - hoogspanningsstation Rilland.
    Civiele aannemer: Switch (Strukton Civiel/Mobilis) Mastenbouwer VDL Network Supplies. 

Gebruik van VISI

Binnen de projecten wordt VISI gebruikt om alle formele communicatie tussen TenneT en de opdrachtnemers te registreren. De administratieve voorwaarden, contractuele eigenschappen en informatiebehoefte van de projecten zijn vertaald in VISI-raamwerken, waardoor er een heldere workflow is gerealiseerd die precies past bij de contractuele en interne processen. Tijdens het communiceren in VISI worden alle afspraken middels berichten vastgelegd; over onder andere de planning, financiële aspecten zoals begrotingen, termijnbetalingen en contractwijzigingen, (kwaliteits)plannen, ontwerpen, documentatie en producten. Daarnaast worden alle acceptatiedocumenten ook intern gereviewd binnen VISI middels de handige reviewmodule, waarin toetscommentaar van reviewers automatisch wordt gebundeld tot een overzichtelijk geheel.

Door het gebruik van VISI blijven afspraken gedurende alle fases, projecten en jaren inzichtelijk en herleidbaar en helpt dit de projecten koers te houden.

Wie?
TenneT, BAM Infra, Combinatie Switch (Strukton/Mobilis), SPIE, Valmont SM en VDL Network Supplies

Beeld: ©TenneT

Relevant product

VISI

Of je nu wegen, bruggen, of stations ontwerpt, bouwt, beheert of onderhoudt, je doet het samen. VISI stelt je in staat dat professioneel en efficiënt te realiseren met ons communicatieplatform.

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.