Terugblik CIVIEL Gebruikerdag 2019

Op woensdag 6 november hadden wij 50 enthousiaste CIVIEL gebruikers in Amsterdam op bezoek voor de CIVIEL Gebruikersdag! Naast de softwarepresentaties van collega's Michiel en Ruben namen ook gastsprekers Joost Haest (Severijn Hulshof advocaten) en Tim Aarsen (CROW) het podium.

21 november 2019

CIVIEL Gebruikersdag 2019

De jaarlijkse CIVIEL Gebruikersdag had op 6 november een extra feestelijk tintje in verband met ons dertigjarig jubileum. De dag werd geopend met het vertonen van onze nieuwste bedrijfsfilm, die de historie en de missie van ons bedrijf in flitsende beelden samenvat. Hierna was het,  onder het motto ‘zonder klanten geen Bakker&Spees’, een goed moment om de ‘oudste’ klanten in het zonnetje te zetten. Met bloemen en een attentie werden de trouwe gebruikers van onze software, Tijhuis Ingenieurs, gemeente Medemblik, provincie Drenthe, gemeente IJsselstein, gemeente Hoorn en gemeente Heerlen, een voor een bedankt. Na het voorstellen van het CIVIEL team kon het officiële programma beginnen.

Software ontwikkelingen CIVIEL 9, CALC en Stamgegevens

Michiel Banus van het CIVIEL team startte met een blik naar de toekomst: de release van nieuwe software in 2020. Als eerste CIVIEL 9, de opvolger van CIVIEL 8, waarvan de module RAW-Bestek begin volgend jaar wordt verwacht. Daarna was het tijd voor CALC, ons nieuwe calculatiepakket los van de RAW-systematiek en als laatste de nieuwe Stamgegevens, gebaseerd op de VISI engine. Een andere nieuwe ontwikkeling is de mijnBakker&Spees omgeving die straks onder meer plaats gaat bieden voor de inlog van VISI & KAM, klantsupport en te downloaden (hulp)informatie.

Tips & Valkuilen bij RAW-Raamovereenkomsten

Tim Aarsen van CROW deelde met het publiek een aantal belangrijke tips en valkuilen bij raamovereenkomsten. Tim gaf het advies om te zorgen voor een heldere scope, en lichtte toe wat daar wel en niet bij hoort. Belangrijk is om de globale planning aan te geven, zodat de aannemers weten wat ze kunnen verwachten.

VISI bij project Renovatie Maastunnel Rotterdam

Na de lunch zette onze VISI consultant Ruben Blair uiteen hoe de VISI software bij het project renovatie Maastunnel zijn nut heeft bewezen. De kracht van VISI is dat de formele communicatie en projectinformatie transparant en eenduidig worden vastgelegd. Ook de aanpak bij het project renovatie Maastunnel om het draagvlak voor VISI te vergroten werd belicht. Dat de software inmiddels breed gedragen wordt, blijkt wel uit het feit dat we onlangs de honderdste VISI opdrachtgever mochten verwelkomen.

Aanbestedingsuitspraken door advocaat Joost Haest

Daarna was het podium voor Joost Haest van Severijn Hulshof advocaten, gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht. Joost haakte als expert nog even in op het verhaal van Ruben door het juridische belang van VISI te benadrukken. Onderwerp van het minicollege van Joost was een juridische inkijk in de RAW-wereld. De aanwezigen luisterden geboeid naar zijn toelichting op RAW aanbestedingsuitspraken. Joost behartigt vooral de belangen van de aannemers, en er ontstond even hilariteit toen bleek dat er heel wat opdrachtgevers in de zaal aanwezig waren.

Release standaard 2020

Tim Aarsen sloot het formele gedeelte af met een tweede optreden waarin hij een sneak preview gaf van de Standaard 2020. Aan deze jaarversie wordt momenteel nog hard gewerkt, de prognose voor de release is mei 2020. Hierin is de input van gebruikers en de gebruikersgroepen verwerkt maar er is ook gekeken naar (nieuwe) wet- en regelgeving. Tim deed een oproep om de verdere ontwikkelingen op de CROW site te volgen en nodigde de aanwezigen uit om zich vooral aan te sluiten bij een van de CROW gebruikersgroepen.

We kijken terug op een levendige CIVIEL bijeenkomst waar vakgenoten konden bijpraten en er volop ruimte was voor vragen en discussie!

 

Wij zijn Bakker&Spees

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.