Minister Blok: Renovatie Binnenhof met VISI

Vorige maand debatteerde de Tweede Kamer over het plan om de gebouwen van het Binnenhof in één keer te renoveren. Minister Blok werd verzocht om te onderzoeken of gefaseerde uitvoering van de renovatie ook mogelijk is.

Vorige maand debatteerde de Tweede Kamer over het plan om de gebouwen van het Binnenhof in één keer te renoveren. Minister Blok werd verzocht om te onderzoeken of gefaseerde uitvoering van de renovatie ook mogelijk is. De geschatte kosten van de snelle variant lopen uiteen van 450 tot 600 miljoen euro.  Welke keuze de Kamer ook maakt, bij de renovatie van het Binnenhof zal in ieder geval de Open Standaard VISI worden ingezet.

Kosten, bouwtijd en overlast

Kritiekpunten op de renovatie liggen onder andere op het gebied van de bouwkosten, de bouwtijd en de overlast. Mevrouw de Caluwé van de VVD gaf aan graag een zo efficiënt en zo kort mogelijke verbouwing tegen de laagste kosten te willen. Het is van groot belang dat de verbouwing qua tijd en geld niet uit de hand loopt. De VVD roept de minister op, er strak op toe te zien dat de verbouwing geen gebed zonder eind wordt en de kosten niet te hoog oplopen. Er is al een marge in de plannen ingebouwd, maar hoe gaat de minister ervoor zorgen dat deze niet wordt overschreden? Een antwoord van mevrouw de Caluwé hierop is het gebruik van de door de overheid voorgeschreven Open Standaard VISI dat binnen de bouwsector al breed wordt toegepast.

Open Standaard VISI

Minister Blok geeft aan dat tijdens de verbouwing het Binnenhof 'digitaal in beeld' gebracht zal worden. Daarbij zal hij de Open Standaard VISI inzetten. Het voornaamste doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten. Met VISI is dit grote bouwproject inzichtelijk, kunnen het project, de processen en risico’s realtime gemonitord worden en zijn verrassende overschrijdingen in kosten en tijd geen excuus meer.
'Of je nu ontwerpt, bouwt of onderhoudt, elk proces moet kloppen tot in de kleinste details. Dat het ook fout kan gaan zien we in de praktijk helaas maar al te vaak. Daarom heeft de overheid de VISI standaard voorgeschreven. Daarmee krijg je grip op het project, kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan en kunnen alle partijen focussen op waar het echt om draait: de kwaliteit van het werk,' aldus Ruben Blair, productspecialist van Bakker&Spees.

Minister sluit aan bij ontwikkeling

Minister Blok sluit hierbij aan op het Pas toe of Leg uit-regime dat voor de gehele publieke sector geldt sinds 2009. Dit regime geldt voor alle (semi-)overheden en de sectoren zorg en onderwijs. De Pas toe of Leg uit-lijst betekent dat wanneer (semi-)overheidsorganisaties voor een ICT-dienst of -product moeten kiezen, zij verplicht zijn om de standaarden op deze lijst toe te passen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op transparante wijze verantwoorden ('leg uit').
De VISI-standaard wordt al enkele jaren op vele honderden projecten succesvol toegepast door rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. 'VISI verbetert de samenwerking in deze projecten door alle projectinformatie en formele communicatie digitaal vast te leggen en inzichtelijk te maken, zonder daarbij afhankelijk te zijn van elkaars systemen. Dit levert winst op als het gaat om kwaliteit, efficiency, looptijd, kosten en procesbeheersing van projecten,' aldus Ruben Blair, productspecialist van Bakker&Spees.

Relevant product

VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.