Leveranciersmanifest Open Standaarden

Op 19 november 2015 heeft Ruben Blair namens Bakker&Spees het Leveranciersmanifest Open Standaarden van het Forum Standaardisatie getekend. Dit vond plaats onder toeziend oog van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn tijdens het ECP Jaarcongres in Den Haag.

Op 19 november 2015 heeft Ruben Blair namens Bakker&Spees het Leveranciersmanifest Open Standaarden van het Forum Standaardisatie getekend. Dit vond plaats onder toeziend oog van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn tijdens het ECP Jaarcongres in Den Haag. Wij bevestigen hiermee onze betrokkenheid bij het toepassen van Open Standaarden in onze producten en diensten.

Werken met open standaarden wordt steeds belangrijker voor de overheid. Overheden zijn bij aanbestedingen verplicht te vragen om Open Standaarden volgens de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst. De overheid is afhankelijk van leveranciers als Bakker&Spees voor het halen van hun doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Met het ondertekenen van het leveranciersmanifest willen wij ons nadrukkelijk als partner neerzetten in het behalen van deze doelstellingen.

Door het tekenen van het manifest verklaren wij dat we:

  • de lijst met (voor overheden) verplichte standaarden toepassen;
  • waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen gebruiken;
  • aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Meer weten over hoe wij hier mee omgaan? Neem dan contact met ons op via 020- 638 14 89.

Forum Standaardisatie
Het kabinet heeft in 2006 het College en Forum Standaardisatie ingesteld ter bevordering van de interoperabiliteit en het gebruik van open standaarden. Het mandaat van het College en Forum Standaardisatie eindigde op 1 januari 2015. Met de komst van de Digicommissaris in het najaar van 2014 zijn de taken van het College Standaardisatie overgenomen door het Nationaal Beraad.  Lees op de site van Forum Standaardisatie  meer over open standaarden en wat dit betekent voor overheden.

ECP
ECP (Platform voor de InformatieSamenleving)  is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met het oog op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de Nederlandse samenleving. Uiteenlopende projecten, debatten en onderzoeken verbinden partijen en maken de maatschappelijke en economische betekenis van ICT duidelijk. Het platform realiseert randvoorwaarden voor de invoering zodat de mogelijkheden van deze technologie optimaal kunnen.

Relevant product

VISI

Als je met verschillende partijen samenwerkt, ken je de problemen: faalkosten, uitgelopen planningen, budgetoverschrijdingen en zoekgeraakte documenten. Met VISI van Bakker&Spees maak je van elk project iets moois, door alle informatie en formele communicatie digitaal vast te leggen volgens de VISI-standaard.

Waarom Bakker&Spees?

Grip op de zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. Als je in de GWW werkt, maken we je bedrijfsvoering makkelijker en beter. We helpen je met persoonlijke service en deskundig advies. Zo kun jij de zaken efficiënter, eenvoudiger en plezieriger runnen.

We optimaliseren en innoveren onze producten continu, zodat jij steeds beschikt over de beste software met het oog op de toekomst. Daarbij zien we onszelf niet alleen als leverancier. Ons deskundig team helpt jou altijd de beste oplossing te vinden.