Calculeren op elk niveau

Van een constructie tot de inzet van een medewerker, met CALC kies je per calculatie op welk niveau je wilt calculeren

Van een constructie tot de inzet van een medewerker, met CALC kies je per calculatie op welk niveau je wilt calculeren. Stamgegevens wordt standaard geleverd met 5 niveaus: profiel, constructie, werkpakket, tarief en component. Maar je kunt nog veel dieper gaan als je wilt.

Omdat elk niveau is opgebouwd met elementen uit het niveau daaronder, een werkpakket bestaat bijvoorbeeld uit tarieven en componenten, kan CALC weergeven wat je op dat moment nodig hebt. De software kan dus worden ingezet in de volledige keten van het (bouw)proces of het nu gaat om een initiële kostenraming of een meerwerkcalculatie in de uitvoeringsfase. De stamgegevens liggen hieraan ten grondslag en worden centraal (in de cloud) beheerd.